List Korpusu Dyplomatycznego Ambasadorów Arabskich w Polsce

Korpus Dyplomatyczny Ambasadorów Arabskich w Polsce, w jednobrzmiących listach wysłanych dziś do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, Marszałka Sejmu Pani Elżbiety Witek i Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego potępiła wykorzystanie przez okupacyjnego „Izraela”, obecnego globalnego kryzysu, aby posunąć się dalej w realizacji planów aneksji i zajęcia okupowanej ziemi palestyńskiej . Korpus uznał to za wyzwanie dla systemu prawa międzynarodowego i całej społeczności międzynarodowej.
Bezpieczeństwo i stabilność na świecie wymagają przestrzegania umów, przepisów i zasad międzynarodowych.