“Ludzkie potwory”

„Ludzkie potwory” -To Izraelscy żołnierze terroryzujących dziecko z zespołem Downa.
Płacz tego dziecka jest wezwaniem skierowanym do każdego, kto ma sumienie:
Czy nie nadszedł czas, aby ten okupant odszedł i został osądzony za popełnione zbrodnie?
Wzywamy instytucje krajowe, regionalne i międzynarodowe do podnoszenia tematu w celu ścigania i delegitymizacji okupanta.