Lunch Korpusu Dyplomatycznego Państw Arabskich z ministrem Szczerskim

Wczoraj odbył się kurtuazyjny lunch Korpusu Dyplomatycznego Państw Arabskich w Polsce z ministrem w Kancelarii Prezydenta RP, Panem Krzysztofem Szczerskim, który wkrótce obejmie nowe stanowisko jako Stały Przedstawiciel RP przy ONZ po wielu latach, które spędził zajmując się polityką międzynarodową w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Była to okazja do omówienia wielu kwestii międzynarodowych i pola do współpracy.

Życzymy Ministrowi Szczerskiemu wielu sukcesów.