Memorandum o współpracy w dziedzinie szkolnictwa między Polską a Palestyną

Dziś, we wtorek, 6 grudnia, Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, dr Mahmoud Abu Mouis, podpisał Memorandum o Współpracy Akademickiej i Badaniach Naukowych ze swoim polskim odpowiednikiem, Ministrem Edukacji i Nauki RP, Przemysławem Czarnkiem, w obecności Ambasadora Państwa Palestyny ​​w Polsce, dr. Mahmouda Khalify, a także delegacji palestyńskiego i polskiego Ministerstwa Szkolnictwa oraz Ambasady Państwa Palestyny w Polsce.
Dziękuję Ministrowi Czarnkowi i polskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki za tę współpracę służącą zacieśnianiu relacji między Palestyną i Polską. Będziemy pracować nad uaktywnieniem warunków tego porozumienia we współpracy pomiędzy resortami obu krajów.