Międzynarodowy Dzień Kobiet

Śledzimy szczegóły ewakuacji naszych studentów i rodzin palestyńskich przekraczających granicę polsko-ukraińską.

Pomimo sytuacji, którą obserwujemy w świecie zmiennych sojuszy odwracających reguły polityki międzynarodowej, rola kobiet nie traci swego znaczenia. Pragniemy wyrazić szacunek dla wszystkich kobiet na świecie, kobiet w Palestynie i dla kobiecej miłości, która wypełnia świat i odgrywa istotną rolę w zachowaniu naszego człowieczeństwa.