Międzynarodowy Dzień Kobiet

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Palestyna pragnie przypomnieć światu i społeczności międzynarodowej o wpływie przedłużającej się izraelskiej okupacji na prawa kobiet. Palestyńskie kobiety i dziewczęta cierpią z powodu systematycznych i powszechnych naruszeń ich podstawowych praw, w tym prawa do życia, prawa do zdrowia, prawa do edukacji, prawa do samostanowienia, prawa powrotu i dostępu do usług z pogwałceniem prawa międzynarodowego- praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Palestyńskie kobiety i dziewczęta są regularnie poddawane przemocy, groźbom, zastraszaniu i dyskryminacji w wyniku nielegalnych izraelskich praktyk – między innymi są to zabójstwa i tortury, rozbiórki domów, konfiskata ziemi, niszczenie mienia, przymusowe wysiedlenie, aresztowania, nękanie, kary zbiorowe. Poniżej znajduje się kilka naruszeń, których doświadczają palestyńskie kobiety i dziewczęta.

 

Bezprawne zabijanie i obrażenia

W 2019 r. 144 Palestyńczyków zostało bezprawnie zabitych przez izraelskie siły okupacyjne na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, w i Strefie Gazy. Było to  9 kobiet i 28 dzieci.

Od początku 2020 r. 12 Palestyńczyków zostało nielegalnie zabitych przez izraelskie siły okupacyjne, w tym 3 dzieci.

Co więcej, w sumie 15491 Palestyńczyków zostało rannych w 2019 r. przez izraelskie siły okupacyjne, w tym 732 kobiety i 227 dziewcząt. W 2020 r. Rannych było 1102 Palestyńczyków, w tym 5 kobiet i 5 dziewcząt. Od 30 marca 2018 r. ponad 2000 kobiet i 600 dziewcząt zostało rannych podczas „Wielkiego Marszu Powrotu” w wyniku wdychania gazu, gumowych pocisków i żywej amunicji.

 

Bezprawne przetrzymywanie i złe traktowanie zatrzymanych

W 2019 r. Izraelskie siły okupacyjne zintensyfikowały kampanie aresztowania przeciwko palestyńskim dzieciom i kobietom. Według  statystyk Towarzystwa Więźniów Palestyńskich 128 palestyńskich kobiet i dziewcząt zostało zatrzymanych przez izraelskie siły okupacyjne w 2019 r., a setki wezwano na przesłuchanie. Obecnie 44 kobiety i dziewczęta są przytrzymywane w izraelskich ośrodkach detencyjnych bez podstawy prawnej.

Kobiety w więźniach cierpią z powodu trudnych warunków, w tym zaniedbań medycznych, odmowy edukacji, odmowy wizyt rodziny, odosobnienia, przeludnionych cel, które są często wypełnione owadami i brudem oraz pozbawione naturalnego światła. Osobom zatrzymanym nie zapewnia się osobistych potrzeb w zakresie zdrowia i higieny, nawet kobietom w ciąży i kobietom podczas menstruacji.

Ponadto kobiety zatrzymane są poddawane torturom psychicznym i złemu traktowaniu przez cały czas ich aresztowania i przetrzymywania, w tym przemocy seksualnej, tortur fizycznych, gróźb, brutalnemu przeszukiwaniu ciała oraz molestowaniu seksualnemu. Te techniki tortur i złego traktowania są wykorzystywane przez izraelskie siły okupacyjne do poniżania palestyńskich kobiet i zmuszania ich do składania zeznań.

 

Rozbiórki i przemieszczenie

Palestyńskie kobiety i dziewczęta żyją pod wszechobecną groźbą zburzenia domów lub przymusowej eksmisji. Wynikiem zastraszania i możliwości utraty środków do życia są poważne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i psychologiczne dla kobiet i ich rodzin, które często pozostają bezdomne lub żyją w skrajnych warunkach. Takie nielegalne działania izraelskich sił okupacyjnych naruszają prawo palestyńskich kobiet i dziewcząt do odpowiednich warunków mieszkaniowych, a także ich prawo do życia rodzinnego i prywatnego.

Według statystyk Biura ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) w 2019r. izraelskie siły okupacyjne zburzyły 632 budynki w różnych regionach Zachodniego Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. To spowodowało wysiedlenie 914 Palestyńczyków. Od stycznia 2020 r. 87 budynków zostało zburzonych przez siły izraelskie na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, powodując przesiedlenie 163 Palestyńczyków.

 

Nielegalne osadnictwo i przemoc wśród osadników

Mur, zakładanie i rozwój nielegalnych osiedli zwiększają przemoc osadników wobec ludności palestyńskiej, zwłaszcza kobiet i dziewcząt.

Kobiety i dzieci boją się opuszczać swoje domy z powodu ciągłej przemocy osadników w ciągu dnia i nocy. Przemoc osadników wyraźnie wzrasta w stosunku do Palestyńczyków, ponieważ sprawcy nie są pociągani do odpowiedzialności.

W 2019 r. Udokumentowano 817 przypadków agresji osadników izraelskich na Palestyńczyków, w tym kobiet i dziewcząt – zabito 2 Palestyńczyków, a 113 zostało rannych. Najwięcej ataków udokumentowano w Jerozolimie, Hebronie, Nablusie i Ramallah. Od początku 2020 r. na Zachodnim Brzegu udokumentowano 87 ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków, w tym 30 incydentów w Jerozolimie.

Potrzebne działanie

– Izrael, okupant, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenia, które systematycznie popełnia wobec narodu palestyńskiego, w szczególności kobiet i dziewcząt;

-Społeczność międzynarodowa ma obowiązek położyć kres nielegalnym politykom i praktykom prowadzonym przez izraelską okupację. Społeczność międzynarodowa jest zobowiązana do zapewnienia ochrony narodowi palestyńskiemu, zwłaszcza kobietom i dziewczętom, w tym działań prowadzących do zaczęcia przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego na terytorium palestyńskim.

-Społeczność międzynarodowa musi nadal zapewniać pilnie potrzebną pomoc w celu złagodzenia poważnego kryzysu humanitarnego, z jakim borykają się palestyńskie kobiety i ich rodziny.