Międzynarodowy Dzień Pokoju

Pokój, stabilność i rozwój to konieczność

Obowiązkiem i odpowiedzialnością Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w szczególności Rady Bezpieczeństwa, jest podejmowanie praktycznych i natychmiastowych działań w celu wdrożenia jej rezolucji w sprawie Palestyny.

Nie testujcie cierpliwość narodu palestyńskiego