Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur…

Podkreślamy prawo Narodu Palestyńskiego do korzystania z ochrony i z szans, na jakie zasługuje. Życie tego narodu nie powinno być ciągle zagrożone i wystawiane na różnego rodzaju niebezpieczeństwa wynikające z izraelskiej okupacji.
Palestyńscy jeńcy byli poddawani terrorowi i niesprawiedliwości podczas długotrwałej okupacji izraelskiej, odebrano im wszelkie poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Obecnie izraelskie siły okupacyjne przetrzymują ponad 4600 Palestyńczyków. Wśród nich 180 dzieci, 39 kobiet i 373 zostało aresztowanych w ramach aresztu administracyjnego. Pozostają oni w izraelskich zakładach karnych, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego. Podlegają różnym metodom tortur, odosobnienia i innym nieludzkim praktykom w ramach nielegalnego reżimu izraelskiego.
Ponadto okupacyjny Izrael, nadal przetrzymuje ciała 268 palestyńskich męczenników, co stanowi naruszenie art. 130 IV Konwencji Genewskiej i art. 34 I Protokołu Dodatkowego.