Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

Jak długo międzynarodowa sprawiedliwość będzie błądzić we mgle? Pora wdrożyć wielu rezolucji dawno temu ustanowionych na mocy legitymacji międzynarodowej.
Okupacyjny Izrael jest jedynym podmiotem na świecie, który powstał na mocy międzynarodowej rezolucji i odmawia współpracy w ramach społeczności międzynarodowej, jak i wykonania jej decyzji.
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyny ​​jest wydarzeniem, które Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 2 grudnia 1977 r. na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 32/40 B. Pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku oraz w biurach w Genewie i Wiedniu. Dzień obchodzony jest 29 listopada każdego roku jako przypomnienie o rezolucji 181 w sprawie Palestyny.
Uważamy, że ten dzień należy przekształcić w skuteczne mechanizmy pracy nad rozwiązaniem problemu.
Każdego roku świętujemy razem twarzą w twarz, ale ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 zapraszamy do śledzenia naszych działań online.
Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili poparcie i solidarność z naszym narodem.