Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim – Alaa Jadallah