Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim – Dominika Blachnicka-Ciacek