Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim – Dominika Palichleb