Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim – Maciej Konieczny