Międzynarodowy Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) wszczyna rozpatrzenie skargi Palestyny przeciwko Izraelowi

Międzynarodowy Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) wszczyna rozpatrzenie skargi Palestyny przeciwko Izraelowi.
Międzynarodowy Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej 12 grudnia na 100. posiedzeniu w Genewie wydał decyzję o rozpatrzeniu skargi złożonej przez Palestynę przeciwko Izraelowi. Zgodnie z art. 11–13 CERD, stwierdza się, że Palestyna jest stroną tej umowy i może wymagać rozpatrywania skarg i wdrażanie praw i rozwiązań.
Prawo międzynarodowe zwyciężyło.