Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2020 w Kielcach

28 edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2020 w Kielcach jest okazją do zaprezentowania odkryć ludzkiego umysłu w zakresie produkcji militarnej.
Siła kierowana mądrością prowadzi do rozwoju, stabilności, bezpieczeństwa i pokoju.
Mamy nadzieję, że umysł prześcignie się, aby zapewnić globalną stabilność, która wydaje się być bardziej niż kiedykolwiek rozdarta.
Musimy dokładnie przemyśleć, jak kraje i globalne laboratoria miotają się w obliczu niezwykle drobnego wirusa.
Dla dobra ludzkości, rozwaga siły jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.