Najwyższe Organy Kontroli Palestyny i Polski na konferencji w Ramallah

Dziś, w Ramallah, odbyła się konferencja Palestyńskiego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej i Najwyższej Izby Kontroli. Jest to realizacja programu współpracy bliźniaczej między Polską a Palestyną.