Naruszanie prawa do edukacji w Palestynie przez izraelską okupację

 

COVID-19 stanowi wielkie wyzwanie dla wielu krajów, przezwyciężanie jego katastrofalnych skutków dla stylu życia, stanowi także dodatkowe wyzwanie dla Państwa Palestyny. Ograniczania swobód  życiowych Palestyńczyków, aresztowania, zamykanie miast, konfiskatę ziemi, rozbiórkę domów  i instytucji, w tym edukacyjnych. Dodajmy do tego praktyki izraelskiej okupacji przeciwko palestyńskiemu systemowi edukacji. Takie działania wymuszają na dzieciach w wieku 14-18 lat porzucanie szkoły i wejście na rynek pracy, co znacznie wpływa na zwiększenie się odsetka analfabetyzmu wśród społeczności.

Poniższa tabela przedstawia izraelskie naruszenia prawa do edukacji w regionach administracyjnych Palestyny ​​/ Zachodniego Brzegu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.