Nasza cierpliwość dobiegła końca

Kto wysłuchał wczorajszego wystąpienia przedstawiciela okupacyjnego państwa „Izrael” w Radzie Bezpieczeństwa zadaje sobie pytanie: Jakiego pokoju chce „Izrael”?

  1. Poddanie się i narzucanie faktów dokonanych (osadnictwa ,konfiskacji ziem, zmiany granic) przez okupanta?
  2. Rozwiązanie jedno państwowe „państwo apartheidu?
  3. Pokój oparty na równych prawach i rozwiązaniu dwupaństwowym?

Wizję okupacji i jej działania odzwierciedlają warianty pierwszy i drugi, które są odrzucane przez Palestyńczyków i społeczność międzynarodową.

My, Palestyńczycy liczymy na sprawiedliwy i wszechstronny pokój oparty
na rozwiązaniu dwupaństwowym na granicach 4 czerwca 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą.
W przeciwnym razie jesteśmy przygotowani na wszelkie opcje.

Nasza cierpliwość dobiegła końca.