Niemoralne wartości społeczności międzynarodowej

Społeczność międzynarodowa i jej niemoralne wartości.
Parlament RPA przyjął decyzję o obniżeniu rangi Ambasady RPA w Izraelu.
Nelson Mandela „Madiba” powiedział: “Nasza wolność jest niepełna bez wolności Palestyny” i w związku z tym społeczność międzynarodowa jest zobowiązana, by pociągnąć do odpowiedzialności neofaszystowski “Izrael”.
Obecny rząd Izraela jest bezpośrednim zagrożeniem dla demokracji, bezpieczeństwa i stabilności na całym świecie.
Wyrazy uznania dla RPA, kraju, który cierpiał z powodu apartheidu i stał się świadkiem powagi dyskryminacji rasowej. Kraju, który wie, jak niebezpieczna dla demokracji jest dyskryminacja.
Społeczność międzynarodowa powinna włączyć zmysły i podjąć natychmiastowe działania!