Nowy Apartheid izraelskiej okupacji

Rząd izraelski podejmuje kolejne kroki w zakresie ustanawiania rasistowskich praw przeciwko narodowi palestyńskiemu pod nazwą „prawo obywatelstwa”.
Izraelski rząd okupacyjny zapowiedział w niedzielę 9 stycznia 2022 r. wdrożenie ustawy o obywatelstwie, której celem jest zapobieganie zjednoczeniu rodzin palestyńskich po obu stronach zielonej linii.
Izraelskie stowarzyszenia praw człowieka i organizacje humanitarne stwierdziły, że „ustawa o obywatelstwie była i nadal jest hańbą”. Mimo to minister spraw wewnętrznych Ayelet Shaked, bez poparcia większości, chce ją ponownie uchwalić.
Zarówno to, jak i inne izraelskie prawa oraz rasistowskie decyzje, wskazują na naturę tego rządu. Jego działania wymagają zdecydowanej postawy międzynarodowej w celu ograniczenia ekstremistycznego zachowania, abyśmy nie znaleźli się w obliczu nowego apartheidu.