Rząd okupacyjny ponosi odpowiedzialność za marsz izraelskich ekstremistów

Dzień po ogłoszeniu nowego rządu w Izraelu.
To rząd okupacyjny ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje dzisiejszych marszów izraelskich ekstremistów w okupowanej Jerozolimie. Jest to przyzwolenie na kontynuowanie prześladowań, terroryzmu i agresji przeciwko narodowi palestyńskiemu oraz ataki na święte miejsca kultu chrześcijańskiego i muzułmańskiego.