O kulturach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Dyplomata Alaa Jadallah z Ambasady Państwa Palestyny uczestniczyła w wydarzeniu organizowanym przez studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie o kulturach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jako absolwentka i gość honorowy.
W swoim przemówieniu Pani Jadallah wskazała, że kultura i tożsamość regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jest wszechstronna i została ukształtowana z biegiem czasu przez wspólne wartości, zwyczaje i tradycje w różnych krajach tego regionu.
Pani Jadallah podziękowała studentom za poruszenie tematu Palestyny i podkreślanie znaczenia sprawy palestyńskiej i walki narodu palestyńskiego dla mieszkańców regionu. Studenci zaprezentowali materiały filmowe o swoich krajach, jak również występy śpiewu arabskiego i warsztaty poświęcone kulturze arabskiej.
Ambasada Państwa Palestyny uczestniczyła w kolacji, którą zorganizowali studenci, serwując tradycyjne palestyńskie dania.