OCHA: Okupacja izraelska w ciągu dwóch tygodni zburzyła 34 palestyńskie domy

Biuro ONZ ds. Koordynacji pomocy humanitarnej na okupowanych terytoriach palestyńskich „OCHA” w raporcie „Ochrona ludności cywilnej”, który obejmuje okres od 5 do 18 stycznia, wskazało, że ​​izraelskie władze okupacyjne od początku 2021 roku zburzyły 34 domy powodując wysiedlenie 22 osób
ze swoich miejsc zamieszkania i wyrządzając szkodę 170 innym.

Z raportu wynika, że siły okupacyjne przeprowadziły 161 operacji poszukiwawczych i aresztowały 157 Palestyńczyków w różnych częściach Zachodniego Brzegu oraz raniły 79 Palestyńczyków, w tym 14 dzieci podczas starć z siłami okupacyjnymi w różnych częściach Zachodniego Brzegu.

W raporcie wskazano, że władze okupacyjne wykorzeniły około 1370 drzew owocowych i skonfiskowały 237 sztuk owiec pod pretekstem wypasu
w rezerwatach przyrody.

Raport ostrzegał także o osadnikach, którzy niszczą drzewa, pojazdy oraz atakują Palestyńczyków powodując obrażenia ośmiu z nich.

Więcej szczegółów w linku:

https://www.ochaopt.org/poc/22-december-2020-4-january-2021