odznaczenia za wysiłki i działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej

Ambasador Państwa Palestyny, ​​dr Mahmoud Khalifa, oraz pracownicy Ambasady składają najserdeczniejsze gratulacje dr. Ahmedowi Farouni za odebranie od Prezydenta Miasta Zabrza na rok 2022 odznaczenia za wysiłki i działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla mieszkańców Zabrza, gdzie pracuje i prowadzi specjalistyczne centrum medyczne dla dzieci.

Jesteśmy dumni z naszej społeczności.