Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Palestynie celem zwalczania koronawirusa

6/03/2020 

Prezydent Palestyny ​​Mahmoud Abbas wydał w czwartek wieczorem dekret prezydencki ogłaszający stan wyjątkowy na wszystkich terytoriach palestyńskich przez miesiąc, poczynając od jego daty, w celu zwalczania Koronawirusa.

 

 Poniżej tekst dekretu prezydenckiego:

 

Prezydent Państwa Palestyny

Przewodniczący komitetu wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny

 

Zgodnie ze statutem Organizacji Wyzwolenia Palestyny ​​oraz zmienioną Ustawą Zasadniczą z 2003 r. i jej poprawkami, w szczególności postanowieniami jej rozdziału siódmego oraz w oparciu o przyznane nam uprawnienia oraz w celu osiągnięcia interesu publicznego, postanawiamy:

 

1-Ogłoszenie stanu wyjątkowego na wszystkich terytoriach palestyńskich w celu walki z koronawirusem i zapobieganiu jego rozprzestrzenianiu.

 

2- Właściwe organy podejmują wszelkie niezbędne środki w celu leczenia ryzyka zarażenia koronawirusem i ochrony zdrowia publicznego oraz osiągnięcia bezpieczeństwa i stabilności.

 

3- Stan wyjątkowy trwa 30 dni.

 

4- Premier ma niezbędne uprawnienia do realizacji wszystkich celów tego dekretu.

 

Wszystkie właściwe organy, każdy w ramach swojej jurysdykcji, wdrażają przepisy niniejszego dekretu i wchodzą one w życie z dniem jego wydania, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

 

Wydane w mieście Ramallah w dniu 5 marca 2020 r.

 

 Mahmoud Abbas

 Prezydent Państwa Palestyny

 Przewodniczący komitetu wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny