Wyniki konkursu „Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim”

Ogłoszono wyniki konkursu „Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim”.
Gratulujemy zwycięzcom z którymi już bezpośrednio się z kontaktowaliśmy. Pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia w przyszłości.
Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone 17.02 w obecności laureatów pierwszych trzech miejsc.
Dziękujemy i doceniamy Wasz aktywny udział.