Okupacja kontynuuje politykę czystek etnicznych w Jerozolimie

Izraelskie władze okupacyjne kontynuują praktyki mające na celu spowodowanie zmian demograficznych w Jerozolimie. W środę rano, 24 marca, izraelskie władze wyburzyły cztery domy w okupowanej Jerozolimie, a od początku okupacji miasta w 1967 r. zburzyli już około 2000 domów w celu zacieśnienia kontroli nad miastem.

W ten sposób władze okupacyjne dążą do ograniczenia i zmniejszenia obecności ludności palestyńskiej w mieście. Wprowadzili system przymusu, który ogranicza przyznawanie pozwoleń na budowę i poddał je ścisłej biurokratycznej procedurze. Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa lata. Tymczasem  naruszając prawo i umowy międzynarodowe władza okupacyjna zatwierdza pozwolenia na budowę dla tysięcy mieszkań w izraelskich osadach na ziemiach w Jerozolimie.