Okupacyjne siły izraelskie aresztowały Mouhammeda Al-Tamimiego

Okupacyjne siły Izraela aresztowały Mouhammeda Al-Tamimiego i nie ma o nim żadnych informacji, gdyż armia okupacyjna odmawia ujawnienia jakichkolwiek informacji o miejscu jego przetrzymywania wiedząc, że Mouhammed cierpi z powodu kuli w klatkę piersiową blisko serca, która zagraża jego zdrowiu i wymagana jest operacja w celu jej usunięcia, a złe warunki przetrzymywania mogą zagrozić jego życiu. Proszę o pomoc publikując sprawę na dużą skalę, aby zawrzeć nacisk na siły okupacyjne w celu ujawnienia jego miejsce pobytu.