Okupant stawia przed sądem 500-700 dzieci rocznie

Organizacja Defence for Children International potwierdziła, że ​​okupacyjne sądy wojskowe osądzają rocznie od 500 do 700 dzieci, w tym te które są  przetrzymywane w ciężkich warunkach i przebywają w pojedynczych celach.

Fundacja stwierdziła: wszystkie zeznania dzieci, zatrzymanych przez władze okupacyjne, potwierdzają, że podczas przesłuchań były one poddawane torturom fizycznym i psychicznym.

Fundacja wskazała, że ​​okupanci zabili w tym roku siedmioro dzieci, a od roku 2000 potwierdzono 2115 ofiar.