Oświadczenie Ambasadora Państwa Palestyny w Polsce

Nasza wolność jest waszą wolnością

 

Od pewnego czasu zauważamy, że niektóre zachodnie, w tym europejskie, media ignorują wydarzenia rozgrywające się na Bliskim Wschodzie.

Nie chcemy zagłębiać się, czy to lekceważenie jest celowe i czy taką politykę stosują pewne media, czy też jest to działanie niezamierzone i selektywne. Mowa tu o zbrodniach na narodzie palestyńskim popełnianych przez izraelską armię i  ekstremistycznych osadników posiadających podwójne obywatelstwo – w większości obywatelstwo krajów Europy i Stanów Zjednoczonych.

Ci wszyscy zbrodniarze powinni być postawieni przed sądem w krajach swojego pochodzenia lub mieć odebrane obywatelstwo przez kraje, z których pochodzą.

Mówię o tym, kiedy słyszę bębny wojny, na których grają fanatycy w rządzie izraelskim. Słyszymy je
i w dzień, i w nocy, za sprawą ministrów obecnej koalicji, szerzących nienawiść.

Nie ukrywamy, że Stany Zjednoczone są pierwszym obrońcą zbrodni izraelskiej okupacji, a jednak amerykańskie media ujawniły wiele izraelskich zbrodni wojennych przeciwko narodowi palestyńskiemu, w tym zabójstwo dziennikarki Sherine Abu Akleh, od którego mija już prawie rok. Do dziś sprawcy są wolni i dokonują kolejnych zbrodni, dlatego pytam: Kiedy doczekamy się sprawiedliwości? Przypominam, że do dziś nie usłyszeliśmy stanowiska polskich związków prasowych w sprawie tej zbrodni.

Poniższy link odnosi się do śledztwa opublikowanego przez amerykański Washington Post dotyczącego zbrodni popełnionych przez izraelską armię najemników przeciwko bezbronnym palestyńskim cywilom:

https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2023/palestine-shooting-nablus-videos/

Przypominamy, że prawa człowieka są niepodzielne, a naszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, aby zbrodniarze zostali osadzeni i zbrodnie przeciwko ludzkości się nie powtórzyły.

Musimy pamiętać o zbrodniach syjonistycznych gangów, które dokonały czystek etnicznych przeciwko narodowi palestyńskiemu w latach 1947-1948. Część tych zbrodni ujawnił izraelski historyk i pisarz, Ilan Pappé, w swojej książce pt. „Czystki etniczne w Palestynie”. Izraelskie państwo okupacyjne nadal popełnia zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu, dlatego nie wolno nam milczeć i być obojętnym wobec różnych wypowiedzi izraelskich ministrów takich jak Smotrich, Ben-Gewir, a nawet Netanjahu.

Naszym wspólnym moralnym i ludzkim obowiązkiem jest ujawnienie ich światowej opinii publicznej.

Zbrodnie Izraela przeciwko narodowi palestyńskiemu i haniebna okupacja muszą się skończyć.

Dziedzictwo, kultura i cywilizacja narodu palestyńskiego nie potrzebują świadectwa ani Smotricha, ani tych, którzy robią wszystko pod jego dyktando, nawet cała okupacja izraelska, która ma zaledwie 75 lat, nie może podważyć jego narracji historycznej.

Europejskie media, które wyznają odwieczne ludzkie wartości, mają obowiązek zajmowania się prawami wszystkich ludzi według tego samego standardu. Nie ma tu miejsca na obojętność tylko dlatego, że zbrodnie dzieją się daleko od ich granic geograficznych.

Koło historii się nie zatrzymuje, a przyszłe pokolenia będą je dobrze pamiętać.

Polska przeżyła okupację, a Polacy szli szlakami nadziei i dzięki temu Polska odzyskała wolność oraz swoją pozycję polityczną i stała się wpływowym krajem.

Dla naszej i waszej wolności to nie tylko ulotne słowa, które zostaną zapomniane z czasem. To kompas, który kieruje nas w stronę praw człowieka.

Jednocześnie uważam za konieczne, by podziękować tym mediom, które starają się przedstawiać prawdę, m.in. mediom palestyńskim, które nieustannie próbują nadawać i przekazywać neutralny obraz wydarzeń, przez co stanowią cel bezpośrednich ataków izraelskiej armii okupacyjnej. Ta armia otrzymuje śmiercionośne instrukcje od osadnika, fanatyka, ministra w izraelskim rządzie, który codziennie udowadnia, że jest wrogiem ludzkości.