Oświadczenie Ambasadora Państwa Palestyny w Polsce

 

Ambasador Państwa Palestyny ​​w Polsce z zadowoleniem przyjął rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wyraził uznanie Palestyny​​ za głosowanie przez Polskę poparcia decyzji o wystąpieniu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w celu wyrażenia opinii w sprawie charakteru i kontynuacji izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich.  Ambasador uważa, że głosowanie nad tymi decyzjami jest początkiem drogi do osiągnięcia sprawiedliwości pokojowymi i legalnymi środkami, na których opierają się wszystkie organizacje międzynarodowe, jak również kraje zainteresowane bezpieczeństwem, stabilnością, rozwojem i dobrobytem.

Ambasador ​​dodał, że wszystkie kraje, które głosowały za tymi rezolucjami, zasługują na szacunek, uznanie i pochwałę, ponieważ jasno wyrażają odrzucenie okupacji, szacunek dla międzynarodowych paktów i norm. Niestety, niektóre kraje wciąż jawnie stosują  podwójne standardy. Te kraje są znane i wystarczy spojrzeć na ich listę, aby zrozumieć, które głosowały za dochodzeniem sprawiedliwości, a które przeciw. Jest jeszcze grupa krajów, która wstrzymała się od głosu, ponieważ wolała spacerować po korytarzach ONZ. Osiągnięcie sprawiedliwości wymagało od nich tylko trzymania się zadeklarowanych stanowisk, jednak woleli przestrzegać podwójnych standardów.

Ambasador ​​zaznaczył, że Izraelowi zależy na kontynuowaniu okupacji, tym samym odrzuca wysiłki na rzecz  pokoju. Izrael zamknął wszelkie możliwości osiągnięcia pokoju i budowania przyszłości. Wystarczy spojrzeć na profile osób  wybranych podczas ostatnich izraelskich wyborów: Netanjahu, Ben Gvir, Smotrich i innych rasistowskich zabójców.