Oświadczenie Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy w sprawie niedawnych aktów przemocy w Jerozolimie

Wraz ze wszystkimi Zwierzchnikami Kościołów jesteśmy głęboko przygnębieni i zaniepokojeni ostatnimi gwałtownymi wydarzeniami we Wschodniej Jerozolimie, zarówno w meczecie Al-Aksa, jak i w Szeik Jarrah, które naruszają świętość mieszkańców Jerozolimy i Jerozolimy jako Miasta Pokoju i wymagają pilnej interwencji.

Przemoc stosowana wobec wiernych zagraża ich bezpieczeństwu oraz prawom do dostępu do miejsc świętych i swobodnego oddawania czci. Przymusowa eksmisja Palestyńczyków z ich domów w Szeik Jarrah jest również niedopuszczalnym naruszeniem najbardziej podstawowych praw człowieka, prawa do domu. To kwestia sprawiedliwości, aby mieszkańcy tego miasta mogli żyć, modlić się i pracować, każdy zgodnie ze swoją godnością; godnością nadaną ludzkości przez samego Boga.

Jeśli chodzi o sytuację w Sheik Jarrah, powtarzamy słowa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, który powiedział, że rządy prawa są „stosowane w sposób z natury dyskryminacyjny”. Stało się to głównym punktem zapalnym pośród rosnących napięć w Jerozolimie w ogóle. Dzisiejszy problem nie jest kwestią sporu o nieruchomości pomiędzy prywatnymi stronami. Jest to raczej próba napędzana przez ekstremistyczną ideologię, która neguje prawo człowieka do istnienia w jego własnym domu.

Szczególne obawy budzi również prawo dostępu do miejsc świętych. Palestyńskim wiernym odmawia się dostępu do meczetu Al-Aksa w miesiącu Ramadan. Te demonstracje siły ranią ducha i duszę Świętego Miasta, którego powołaniem jest bycie otwartym i gościnnym; bycie domem dla wszystkich wierzących, z równymi prawami, godnością i obowiązkami.

Historyczne stanowisko Kościołów w Jerozolimie jest jasne w odniesieniu do naszego potępienia wszelkich prób, które czynią Jerozolimę miastem ekskluzywnym dla kogokolwiek. Jest to miasto święte dla trzech religii monoteistycznych i, w oparciu o prawo międzynarodowe i odpowiednie rezolucje ONZ, również miasto, w którym naród palestyński, chrześcijanie i muzułmanie, mają takie samo prawo do budowania przyszłości opartej na wolności, równości i pokoju. Wzywamy również do całkowitego poszanowania historycznego status quo wszystkich świętych miejsc, w tym kompleksu meczetu Al-Aksa.

Władze, które sprawują kontrolę nad miastem, powinny chronić szczególny charakter Jerozolimy, nazywanej sercem religii abrahamowych, miejscem modlitwy i spotkań, otwartym dla wszystkich, gdzie wszyscy wierzący i obywatele, niezależnie od wyznania i przynależności, mogą czuć się jak w domu, gdzie chronieni są i oni, i ich prawa.

Nasz Kościół jasno mówi, że pokój wymaga sprawiedliwości. Tak długo, jak prawa wszystkich, Izraelczyków i Palestyńczyków, nie będą przestrzegane i szanowane, nie będzie sprawiedliwości, a zatem nie będzie pokoju w tym mieście. Naszym obowiązkiem jest nie ignorować niesprawiedliwości ani żadnej agresji przeciwko ludzkiej godności, niezależnie od tego, kto się ich dopuszcza.

Wzywamy Wspólnotę Międzynarodową, Kościoły i wszystkich ludzi dobrej woli do interwencji, aby położyć kres tym prowokacyjnym działaniom, oraz do dalszej modlitwy o pokój w Jerozolimie. Łączymy się w modlitwie z intencją Ojca Świętego Papieża Franciszka, aby „wieloreligijna i wielokulturowa tożsamość Świętego Miasta została uszanowana i aby zwyciężyło braterstwo.”

9 maja 2021 r.

źródło: https://www.lpj.org/archives/latin-patriarchate-reacts-to-recent-violence-in-jerusalem.html