Oświadczenie Palestyńskiego MSZ

Państwo Palestyna potępia w najostrzejszych słowach brutalne ataki izraelskich żołnierzy okupacyjnych przeciwko wiernym modlących się ​​w meczecie Al.-Aksa ;