Oświadczenie w sprawie ogłoszenia wyborów w Palestynie przez prezydenta Mahmouda Abbasa

Polska z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wyborów w Palestynie przez prezydenta Mahmouda Abbasa.
Wierzymy, że przeprowadzenie tych wyborów będzie odzwierciedleniem aspiracji narodu palestyńskiego, a także będzie kluczowym krokiem w procesie budowania państwowości palestyńskiej, którą Polska konsekwentnie wspiera. Mamy nadzieję, że wybory zostaną przeprowadzone w sposób przejrzysty i demokratyczny. Wzywamy wszystkie zaangażowane strony, w tym władze palestyńskie i izraelskie, do umożliwienia przeprowadzenia wyborów i zapewnienia ich pokojowego przebiegu w całej Palestynie.