Oświadczenie wydane przez Ambasadę Państwa Palestyny ​​w Warszawie

Od tygodni nasz naród był narażony na wszelkie formy zorganizowanego izraelskiego terroryzmu, praktykowanego przez ten zbrodniczy, terrorystyczny sojusz rządzący w Tel Awiwie. Niestety nie słyszeliśmy głosu wyrażającego stanowisko wzywające tę okupację do zaprzestania zbrodni i terroryzmu, oraz przestrzegania międzynarodowych konwencji, rezolucji oraz umów dwustronnych.
Wielokrotnie ostrzegaliśmy przed konsekwencjami braku rozwiązania politycznego, zbrodniami popełnionymi przez Izrael wobec naszego narodu i kontynuacją polityki międzynarodowych podwójnych standardów.
Pokój, bezpieczeństwo i stabilność wymagają sprawiedliwości, wolności i niezależności dla naszego narodu oraz wdrożenia międzynarodowych legitymacyjnych uchwał.