Oświadczenie wydane przez palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ekspatriantów

Wypowiedzi terrorysty Smotricha dotyczące palestyńskiego miasta Huwara i jego mieszkańców potwierdzają, że jest on terrorystą, nawet jeśli zasłania się immunitetem ministra. Jego miejsce jest w więzieniu i przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.
Uważamy, że apel administracji USA do Netanjahu o potępienie terrorysty Smotricha nie wystarczy. Należy raczej wszcząć przeciwko niemu śledztwo, uchylić mu immunitet i wsadzić do więzienia jego, a także wszystkich, którzy wyznają idee przestępczości i terroryzmu.