Palestine Cinema Days w Warszawie

Palestyńskie kino płynie w naszej krwi i odzwierciedla nasze życie. Jest oknem na świat, pomagającym zrozumieć wartości, zwyczaje i kulturę innych. W przypadku nas, Palestyńczyków, jest ono sposobem na opowiedzenie światu kim jesteśmy i jak żyjemy.
Palestine Cinema Days – Dni Kina Palestyńskiego – to inicjatywa , która ma na celu przedstawienie odbiorcom obrazów z historii będących częścią palestyńskiej rzeczywistości a nie wytworem wyobraźni.
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie „Palestine Cinema Days” i
dziękujemy organizatorom, inicjatorom oraz uczestnikom tego ważnego przedsięwzięcia.