Palestyna postanowiła zrezygnować z przewodniczenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Ligi Arabskiej

Dziś Palestyna postanowiła zrezygnować z przewodniczenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Ligi Arabskiej na bieżącej 154. sesji.

Państwo Palestyna, pełnoprawny członek Ligi Arabskiej i państwo, które przewodniczyło wielu komitetom ministerialnym i radom związanym z Ligą, pracowało nad wzmocnieniem jej roli i pozycji.

Palestyna nie zaakceptuje, aby jakiekolwiek państwo członkowskie Ligi obeszło postanowienia międzynarodowej legitymacji i arabskiego konsensusu w sprawie pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe zgodnie z decyzjami międzynarodowymi.

Palestyna nie zaakceptuje, aby niektóre kraje arabskie uchyliły się od tego, co jednomyślnie zostało ogłoszone w  Inicjatywie Arabskiej w na szczycie w Bejrucie w 2002 roku. Każde uchylenie od tych postanowień jest niedopuszczalne i zasługuje na potępienie i ukaranie.

W związku z tym Państwo Palestyna postanowiło zrezygnować z przewodnictwa w bieżącej 154. sesji Rady Arabskich Ministrów Spraw Zagranicznych podlegającym Lidze Arabskiej i nie będzie świadkiem pośpiechu niektórych państw normalizacji stosunków z Izraelem podczas  prezydencji Palestyny w bieżącej sesji. Palestyna pozostanie wierna sprawiedliwości sprawy naszego Narodu Palestyńskiego, wierząc, że drogą do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i stabilności w regionie jest przestrzeganie międzynarodowej legitymacji i rezolucji Rady Bezpieczeństwa  ONZ.