Palestyna uczestniczyła w Konferencji IOAS 2022 w Krakowie

Ucieszyła nas wizyta w Polsce JE dr Oli Awad, Prezes Palestyńskiego Centralnego Urzędu Statystycznego i jej udział w XVIII Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej IAOS 2022 w Krakowie, podczas której kilkukrotnie zabrała głos.
Palestyński Centralny Urząd Statystyczny cieszy się dużym zainteresowaniem i utrzymuje silne relacje z wieloma ośrodkami rządowymi, a jego dane są wysoce profesjonalne.
Wypowiedzi dr Awad dotyczyły „Podstawowych zasad, spisu ludności i nadużycia statystyki”, „Zarządzania danymi w perspektywie globalnej”, a także „Statystyki i narodzin narodu”. Pani Prezes opowiadała również o historii statystyki w Palestynie w XX wieku.
Dr Awad podkreśliła w swoim wystąpieniu zasadność decyzji rządu palestyńskiego o utworzeniu Palestyńskiego Urzędu Statystycznego, opisując ten organ jako „nadzieja”, która definiuje strategiczną wizję Palestyny.
Pani Prezes wskazała, że po 1967 r. Izrael przeprowadzał operacje statystyczne na terytoriach palestyńskich dla własnych potrzeb bezpieczeństwa i własnych celów wojskowych. Potwierdzeniem tego są izraelskie praktyki trwające od czerwca 1967 r. do dziś przeciwko Palestynie i jej instytucjom a jednym z przykładów jest szturm izraelskich sił okupacyjnych na Palestyński Urząd Statystyczny i kradzież całego sprzętu i urządzeń tej instytucji w 2003 w Ramallah.
Awad dodała, że te praktyki są częścią mentalności izraelskiej okupacji a Izrael nie poprzestanie, dopóki nie poczuje skuteczności pozycji międzynarodowej. To wymaga to zaprzestania prowadzonej przez społeczność międzynarodową polityki podwójnych standardów i wdrożenie międzynarodowych rezolucji, aby zakończyć najdłuższą nieprzerwaną od około 75 lat okupację.