Tłumy Palestyńczyków witały prezydenta Arafata w 1994 r.

Palestyna/Rafah, 1 lipca 1994 roku śp. prezydent Jaser Arafat wjeżdżał do Palestyny przez bramę graniczną w Rafah. Miał to być początek formowania instytucji Państwa Palestyny w ramach realizacji Porozumień z Oslo, które miały zakończyć się w 1999 roku wraz z utworzeniem Państwa Palestyna.
Od 2000 r. okupacyjne państwo Izrael wycofało się z realizacji tych porozumień i kontynuuje okupację i agresję przeciwko Narodowi Palestyńskiemu i jego instytucjom.
Przypominamy, że Izrael jest jedynym podmiotem na świecie, który wyrzeka się realizacji międzynarodowych decyzji i porozumień, a dodatkowo jest nagradzany przez niektóre jednostki społeczności międzynarodowej.
Palestyna zostanie, a okupacja się skończy.