Palestyńska delegacja MSZiE

W wyniku wspólnych wysiłków ruszył dziś program szkoleniowy z udziałem dziesięciu dyplomatów z palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ekspatriantów.

Zastępca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,  Pan Bartosz Marcinowski,  oraz Ambasador Państwa Palestyny w Polsce dr Mahmoud Khalifa powitali uczestników, podkreślając znaczenie tego programu dla wzmocnienia relacji palestyńsko-polskich.

Dziękujemy polskiemu MSZ za przyjęcie palestyńskiej delegacji.