Powitanie palestyńską grupę folklorystyczną „Baqoon”

Ambasada powitała palestyńską grupę folklorystyczną „Baqoon”, która weźmie udział w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych w Łodzi.
Zachęcamy wszystkich Palestyńczyków i Arabów mieszkających w Łodzi do wzięcia udziału w ich różnych przedstawieniach i kibicowaniu im.

Link do wydarzenia:

http://www.folkoweinspiracje.pl/en/programme/detailed-program/ 

https://www.facebook.com/BaqounPalestine