Palestyńska Poczta

Pod koniec XIX wieku i na w latach 1898-1918 Palestyna była jednym z krajów, które prosperowały politycznie, kulturowo i gospodarczo, w którym powstawały związki, wydawano i rozprowadzano gazety pocztą, rozprzestrzeniły się prasy drukarskie.

Po utworzeniu Międzynarodowego Związku Pocztowego w 1874 roku otwarto biura poczty francuskiej, włoskiej, niemieckiej i austriackiej, które stanowiły ośrodki transportu lokalnej poczty palestyńskiej z Jerozolimy do Europy drogą morską.

Poczta Palestyńska powstała w epoce osmańskiej w 1840 r., a w 1865 r. wydano pierwszy palestyński znaczek pocztowy. Pod koniec XIX wieku w Palestynie istniały 22 urzędy pocztowe. Warto podkreślić, że poczta była wówczas jedynym środkiem komunikacji między krajami.