Palestyński Dzień Dziecka

 

W świetle cierpień, jakich doświadczył naród palestyński w wyniku polityki okupacji izraelskiej, która dotknęła całe społeczeństwo, Palestyńskie dzieci ​​znalazły się wśród ofiar tej haniebnej okupacji, która miała na celu narażenie życia dzieci, albo poprzez zabijanie, tortury, aresztowanie i okaleczanie, mimo, że są chronione prawem międzynarodowym, w tym Konwencją o Prawach Dziecka.

Organizacja Defense for Children International w Palestynie udokumentowała śmierć 2205 dzieci z rąk izraelskiej armii okupacyjnej od 2000 r. do końca marca 2022 r., natomiast liczba rannych od początku 2021 r. do końca marca 2022 r. osiągnęła 642 dzieci. Podczas gdy około 160 palestyńskich nieletnich jest więzionych przez izraelską okupację,

Od początku 2000 roku izraelskie władze okupacyjne aresztowały w barbarzyński sposób około 16 tysięcy palestyńskich dzieci.

Codzienne i bezpośrednie atakowanie praw dzieci do, życia, zabawy i edukacji, ich aresztowanie i zabijanie, burzenie domów i zapobieganie dotarciu pomocy humanitarnej to poważne naruszenia zgodnie z rezolucją 1612 Rady Bezpieczeństwa.

Te zbrodnie na dzieciach palestyńskich wymagają natychmiastowej interwencji społeczności międzynarodowej, aby je powstrzymać, odstraszyć Izrael, chronić palestyńskie dzieci i umożliwić im godne życie, jak reszta dzieci na świecie.

W tym dniu, w Palestyńskim Dniu Dziecka, który przypada 5 kwietnia, wzywamy społeczność międzynarodową do pilnego działania i zapewnienia ochrony dzieciom i narodowi palestyńskiemu oraz do powstrzymania haniebnych podwójnych standardów. Obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest wdrażanie jej standardów i decyzji, ponieważ nikt nie stoi ponad prawem.