Palestyński poeta Mahmoud Darwish

Palestyński poeta Mahmoud Darwish
13 marca 1941 – 9 sierpnia 2008
Poeta ojczyzny i sprawy narodu, jeden z najważniejszych poetów Palestyny XX wieku.
Napisał dokument Deklaracji Niepodległości Palestyny, która została ogłoszona w Algierii.
Autor syndromów o wielkim znaczeniu jak: ojczyzna i miłość, pokój i rewolucja, dziedzictwo i cywilizacja, wyjątkowy dobór słów, które przekraczają ramy czasowe różnych pokoleń.
Cokolwiek byśmy o nim nie mówili to i tak zabraknie słów.
To on uczynił z fedainów horyzont linii politycznej i pamięć o narodzie tęskniącym wolnością, jak morze, którego fale rozbijają się o brzegi Hajfy, Jaffy i Akki.