Palestyńskie Biuro Statystyczne uruchamia platformę elektroniczną z danymi dot. Koronawirusa

Palestyńskie Centralne Biuro Statystyki uruchomiło platformę elektroniczną na temat pandemii koronawirusa , która zawiera wiele wskaźników oraz interaktywne mapy i dane związane z pandemią i jej wpływem na społeczeństwo palestyńskie. Najbardziej znaczące z nich to wskaźniki aktywnych przypadków, zarejestrowanych przypadków, zgonów i osób wyzdrowiałych (podział na województwa i płeć). Na dodatek można zaobserwować wpływ obecnego kryzysu na społeczeństwo palestyńskie, straty gospodarcze wynikające z pandemii, wpływ sytuacji na palestyński rynek pracy, ulotki informacyjne oraz wiele innych powiązanych ze sobą danych i statystyk.
Dostęp do platformy przez następujący link:  https://pcbs-coronavirus-response-ar-pcbs.hub.arcgis.com/