Palestyńskie mass media apelują do międzynarodowych związków dziennikarzy – za wolność naszą i waszą.

 

 Ministerstwo Informacji Palestyny poinformowało o systematycznych atakach na palestyńskich dziennikarzy przez izraelskie władze okupacyjne. W maju 2021 r. udokumentowano 200 naruszeń wobec palestyńskich dziennikarzy i redakcji.

 

Należy podkreślić, że duża liczba naruszeń ma na celu zapobieganie docieraniu informacji o sytuacji w Palestynie i ukrywaniu informacji o skali zbrodni popełnionych przez wojsko izraelskie przed opinią publiczną. Mamy do czynienia z nieprzestrzeganiem międzynarodowych rezolucji dotyczących ochrony dziennikarzy, w tym Rezolucji 2222. Ambasada Państwa Palestyny w Warszawie wzywa polskie związki dziennikarzy do zajęcia stanowiska w sprawie konieczności zapewnienia ochrony dziennikarzom i mediom oraz prawa dostępu do informacji.

 

Poniżej dwa linki, które pokazują ostatnie ataki, podczas których w sobotę aresztowano dziennikarkę Givara Buderi w czasie pełnienia reporterskich obowiązków w Sheikh Jarrah w Jerozolimie.