Palestyńskie rodziny na spotkaniu świątecznym

Po świątecznym spotkaniu w pierwszy dzień świąt Eid Al. Fitr w siedzibie ambasady, miało miejsce jeszcze kilka wydarzeń społecznych.

Rodziny palestyńskie w Warszawie, przy udziale ambasadora Mahmuda Khalifa i jego rodziny, zorganizowały spotkanie i świąteczny obiad.

Palestyna jest naszą ojczyzną i tożsamością, naszym głównym tematem rozmów. Nasze święto będzie w dniu naszego powrotu do ojczyzny, powrotu z diaspory, powrotu do niepodległego państwa Palestyny ze stolicą w Jerozolimie.