Panel dyskusyjny: Rola społeczności międzynarodowej w utrzymaniu rozwiązania dwupaństwowego

Ambasada Państwa Palestyny w Polsce oraz Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych Collegium Civitas zorganizowały we wtorek panel dyskusyjny pod tytułem: Rola społeczności międzynarodowej w utrzymaniu rozwiązania dwupaństwowego.
Obecni byli ambasadorowie krajów arabskich oraz członkowie arabskiego i zagranicznego korpusu dyplomatycznego, a także badacze zainteresowani problematyką Bliskiego Wschodu.
W panelu uczestniczyli: Podsekretarz w Palestyńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ekspatriantów, dr Amal Jadou, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce, Pan Adam Dziedzic, Analityk ds. Bliskiego Wschodu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Pan Michał Wojnarowicz, oraz dr Magdalena El-Ghamari z Collegium Civitas.
Dr Amal Jadou omówiła wyzwania stojące przed państwem i narodem palestyńskim będącym pod okupacją izraelską, która stosuje politykę faktów dokonanych.
Pan Adam Dziedzic odniósł się do roli Organizacji Narodów Zjednoczonych i ostatniej decyzji dotyczącej opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kontynuowania przez Izrael długoterminowej okupacji, osadnictwa i aneksji ziem palestyńskich w sposób, który narusza prawa Palestyńczyków do samostanowienia.
Pan Wojnarowicz ze swojej strony powiedział, że coraz mniejszy procent Palestyńczyków i Izraelczyków wierzy w rozwiązanie dwupaństwowe, gdyż jak dotąd jest najlepszym rozwiązaniem konfliktu. Mówił też o radykalnych siłach w mającym powstać rządzie , który ma wkrótce powstać w Izraelu, wskazał na znaczenie pilnej interwencji społeczności międzynarodowej w bardziej skuteczny sposób.