Petycja

Ekscelencje, Profesorowie, Doktorzy
Szanowne Panie i Panowie
Prawo międzynarodowe obowiązuje wszystkich, nie szanując go, nigdy nie osiągniemy ładu i stabilności. Bez poszanowania prawa, cofniemy się do czasów prawa dżungli.
Po której stronie chcesz być?
Naukowcy, osoby publiczne i wybitni Izraelczycy, Palestyńczycy, Amerykanie oraz osoby z całego świata podpisali petycję „Słoń w pokoju”, aby potępić izraelski reżim apartheidu i wezwać do zakończenia izraelskiej okupacji. Ci wybitni ludzie stawiają nas dzisiaj przed pytaniem o naszą moralność i przyszłość.
Nie ma czasu na milczenie, nie ma czasu na neutralność!
Przeczytaj petycję i zdecyduj, po której stronie jesteś?
Link do petycji tutaj: